fbpx
Развој на бизнис вештини во креативни и културни индустрии
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

МРФП заедно со организацијата водечки апликант INI-Novation GmbH од Германија и партнерските организации BIC INNOBRIDGE (Бугарија), Budakov Films (Бугарија) Teleberry (Унгарија), Alanam (Франција) го спроведуваат проектот „CreatINNES – Стратегиско партнерство за иновации и развој на бизнис вештини во Културните и Креативните Индустрии“.

Општа цел на проектот е поддршка за создавање и развој на бизнисите во креативните и културни индустрии (ККИ сектор), со фокус на „аудио-визуелниот“ сектор и искористување на потенцијалот на Европското културно наследство преку создавање иновативни програми за развој на технички (ВЕТ) обуки за старт-апи и фриленсери.

Специфична цел: Развој на претприемачко образование и потребни вештини за ККИ секторот.

Проектот се состои од пет главни компоненти / активности:

  1. Анализа и дефиниција на потреби за обука, квалификација и доквалификација во ККИ секторот.
  2. Развој на повеќејазични тренинг програми за комбинирано предавање (blended learning) за претприемништво наменети за ККИ фриленсери и старт-апи.
  3. Развој на повеќејазични тренинг програми за комбинирано предавање „Креативно размислување за иновација“ наменети за (дигитални) стар-апи.
  4. Веб-платформа за комбинирано предавање „КреатИННЕС Академија“
  5. Методологија за комбинирано предавање „КреатИННЕС“

МРФП ќе учествува во сите активности и ќе биде координатор на организација на таканаречените мултипликатор настани кои ќе бидат организирани со цел споделување на информација за проектот до локалните чинители, демонстрација на повеќејазичните тренинг програми за комбинирано предавање и тестирање на истите.

Времетраењето на проектот е 36 месеци на проектот е 36 месеци и ќе трае од 01.09.2018 г. до 31.08.2021 г.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 358.480,00 евра од кои буџетот на МРФП е 65.245,00 евра. Проектот е финансиран од Европската Комисија.