fbpx
Промоција на претприемништво
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

pp-banerДа се биде претприемач значи да се преземе иницијатива и одговорност за сопствениот успех. Ова е идејата водилка на МРФП во промоцијата на претприемништвото. На Македонија ѝ се потребни повеќе лица спремни да преземат акција и да ја ослободат сопствената креативна енергија. Индивидуалниот успех води кон подобрување на заедницата, а тоа отвора можности за поголемо влијание на развојот за кој поддржувачкиот амбиент е предуслов.