fbpx
Како до кредит
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

До кредит од МРФП може да дојдете доколку се обратите до една од акредитираните финансиски посредници:

Опишете ги Вашите потреби за финансирање пред персоналот на финансискиот посредник и изразете го Вашиот интерес за кредит од МРФП. Персоналот на финансискиот посредник ќе Ви ги појасни критериумите и условите на кредитите од МРФП, како и процедурата и документацијата за аплицирање за кредит. Имајте предвид дека иако средствата ги обезбедува МРФП, одлуката за одобрување на кредитот е во целосна надлежност на финансискиот посредник. Тоа е поради определбата МРФП да работи преку финансиски посредници и на тој начин да го поддржува и развојот на финансиските институции во земјата.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, МРФП Ви стои на располагање.