fbpx
Градење капацитети за финансиски услуги
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Низ целиот изминат период, градењето капацитети за финансиски услуги беше битен белег на МРФП. МРФП и понатаму останува посветена на оваа активност затоа што финансиските институции и понатаму се посредници во кредитирањето на малите претпријатија. За МРФП односот со финансиските институции не е само финансиски, туку тој носи и дополнителни вредности (подобрен капацитет на финансиските посредници значи подобри услуги за малите претпријатија).

Инструментите кои МРФП ги употребува се обуки и студиски посети. Темите, беа и ќе бидат бирани зависно од релевантноста за развој на одреден продукт/услуга на пазарот и соодветно од интересот на финансиските посредници и МРФП.