fbpx
Финансиски услуги
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

fu-banerMРФП постојано го подобрува пристапот до финансиските услуги и на тој начин се бори против сиромаштијата. Добрите идеи и посветените претприемачи треба да имаат пристап до потребната финансиска поддршка. Ваквиот пристап на МРФП придонесе до крајот на 2019 г. да се исплатат над 3,37 милијарди денари (54,8 милиони евра) кон 15.847 клиенти. На овој начин се поддржани вкупно 21.676 постојни и 6.138 планирани работни места.