fbpx
Нашиот статут
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

statut

Врз основа на член 31 од Законот за здруженија и фондации (Сл.весник на РМ бр. 52/10), Советот на МРФП на 4-та седница одржана на ден 5 ноември 2014 година донесе одлука за измени и дополнувања на Статут на Македонската развојна фондација за претпријатија.