fbpx
Совет на МРФП
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Советот на МРФП е највисок орган за општо управување и надзор на МРФП. Членови на Советот, со мандат од 2020-2024 година, се:

 1. Гонце Јаковлеска, магистер по комуникации. Од 1996 г. работи во МЦМС, а од 2016 г. до 2020 г. ја извршува функцијата извршен директор. Таа е експерт за комуникации и има долгогодишно искуство како обучувач и координатор на проекти. Автор е и коавтор на повеќе публикации на теми од граѓанското општество, општествена одговорност, актуелните политички случувања и др.
 2. Сашо Клековски, раководител и аналитичар. Од 1993 г. до 2011 г. е извршен директор на МЦМС, а од основањето до 2008 г. раководи со МРФП. Членува/л во повеќе тела и организации, меѓу кои и Заедничкиот консултативен комитет на Европскиот економски и социјален комитет. Има повеќегодишно искуство како експерт, аналитичар/консултант и обучувач во земјата и странство.
 3. Александар Кржаловски, дипломиран електроинженер. Од 1995 г. работи во МЦМС, а од 2011 г. ја извршува функцијата директор во МЦМС. Членува во повеќе тела и организации, меѓу кои и Националниот совет за европски интеграции од 2008 г. до 2011 г. [LinkedIN]
 4. Влатко Данилов, магистер по финансиски менаџмент. Директор е на Басме КТ со долгогодишно искуство како консултант, обучувач, ментор и оценувач во земјата и странство. Има работно искуство како раководно лице во јавен и приватен сектор, а работел и на повеќе проекти финансирани од различни меѓународни организации [LinkedIN]
 5. Дрилон Исени, дипломиран правник и магистер по меѓународно и европско право. Од 2015 г. работи во Стопанската комора на северо-западна Македонија (СКСЗМ), а од 2017 г. ја извршува функцијата извршен директор. Има претходни работни ангажмани во Амбасадата на Кралството Холандија, Секретаријатот за европски прашања и како експерт во различни иницијативи и проекти.
 6. Габриела Кулебанова, магистер по економија. Од 2000 г. е сопственик/управител на приватната компанија Антариас ДООЕЛ. Потпретседател е на Сојуз на стопански комори на Македонија (ССК) од 2016 г., а од 2020 г. е член на одбор на директори во Кроација осигурување - неживот. Членува во неколку Советодавни тела, одбори и други организации.
 7. Никица Мојсоска – Блажевски, доктор на економски науки. Главен извршен директор е на Македонија 2025. Претходно била професор и декан на Факултет за деловна економија и организациски науки во Универзитет Американ Колеџ Скопје и раководител на сектор за макроекономска и развојна политика во Министерство за финансии на РМ. Член е и истражувач во неколку професионални тела и организации.
 8. Горан Анастасовски, дипломиран економист. Претседател на Управниот одбор и Генерален директор на Клириншката куќа клириншки интербанкарски системи АД Скопје - КИБС АД Скопје. Член е во повеќе тела и организации, меѓу кои и Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.
 9. Тетјана Лазаревска, дипломиран економист. Од 1997 г. е вработена во МЦМС, а од 2008 г. до 2020 г. е извршен директор на МРФП. Има искуство и во приватниот сектор како сопственик на трговска компанија и како овластен сметководител на повеќе компании. Претседател е на надзорниот одбор на Штедилница Можности, на собранието на Хабитат Македонија и член на надзорниот одбор на Сојузот на микрофинансиски организации.
 10. Драган Мартиновски, дипломиран економист. Од 2007 г. до 2019 г. е главен извршен директор на Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР). Има претходно искуство како извршен директор во Кримсон Капитал. Членува во управните одбори на Хоризонти и Развојна фондација Кримсон.
 11. Аце Коцевски, дипломиран градежен инженер. Сопственик е на компанијата за градежништво и консултантски услуги Афион. Во три наврати е избиран за градоначалник на Општина Велес, а во периодот од 1994 г. до 1998 г. е пратеник во Собранието на РМ. Добитник е на повеќе награди за долгогодишен придонес во развојот на граѓанското општество и демократија, како и многубројни награди како градоначалник на Велес.
 12. Неда Милевска-Костова, доктор по медицински науки и магистер по јавни политики и менаџмент. Од 2003 г. до 2019 г. е програмски, а потоа и извршен директор на Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум. Од 2015 г. е ангажирана како консултант на Светската здравствена организација за Европа за здравствени системи и економика, а од 2019 г. е консултант за Југоисточна Азија за здравствени системи и политики. Потпретседател е на управни одбори на неколку меѓународни организации.
 13. Јасмина Поповска, магистер по економски науки, и од 2019 г. кандидат за доктор на науки на Универзитетот во Љубљана. Работи како регионален менаџер за бизнис развој во Централно-Источна Европа, од 2018 г. до 2020 г. за програмите на Европскиот институт за иновации и технологија - EIT Digital, а од октомври 2020 г. во Европскиот институт за иновации и технологија - EIT Manufacturing. Во овој период нејзината улога има фокус на обезбедување поддршка за интернационализација и инвестиции во старт-ап компании и за технолошки развој, трансформација и пазарна експанзија на МСП. Од 2013 г. до 2017 г. е директор на Фондот за иновации и технолошки развој. Членува и учествува во работата на различни институции и групи поврзани со креирање на политики од областа на иновациите и претприемништвото, меѓу кои Комитет за иновации и претприемништво. Од 2006 г. работи во секторот за финансиски услуги и инвестиции како инвестициски советник, а од 2011 г. во МРФП во делот на финансиски и нефинансиски услуги за поддршка на МСП.

sovet na mrfp 1sovet na mrfp 2

 

 1. Анастасовски Горан
 2. Габер-Дамјановска Наташа
 3. Данилов Влатко
 4. Етеми Фатмир
 5. Зарков Александар
 6. Зендели Касам
 7. Клековски Сашо
 8. Костов Зоран
 9. Кржаловски Александар
 10. Мартиновски Драган
 11. Мојсоска – Блажевски Никица
 12. Поповска Јасмина
 13. Поленаковиќ Радмил
 14. Рајевски Љубе
 1. Анастасовски Горан
 2. Анѓушев Кочо
 3. Вртески Јане
 4. Габер-Дамјановска Наташа
 5. Даути Џемал
 6. Зендели Касам
 7. Клековски Сашо
 8. Костов Зоран
 9. Кржаловски Александар
 10. Мартиновски Драган
 11. Мартиновски Зоран
 12. Лазарев Стојан
 13. Мојсовска – Блажевски Никица
 14. Поленаковиќ Радмил
 15. Рајевски Љубе
 16. Чекреџи Мирче
 1. Али Чупи Реџеп
 2. Бајрактар Абдураим
 3. Вртевски Јане
 4. Габер-Дамјановска Наташа
 5. Кадриу Газменд
 6. Касам Зендели
 7. Костов Зоран
 8. Крлиу Венера
 9. Лазарев Стојан
 10. Мартиновски Зоран
 11. Митревски Иван
 12. Поленаковиќ Радмил
 13. Попсимонова Гордана
 14. Рајевски Љубе
 15. Тасевски Томче
 16. Чекреџи Мирче