fbpx
Одбор на старатели
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Одбор на старатели е орган на општо управување и надзор. Членови на Одборот на старатели, со мандат од 2021-2025 година, се:

 1. Клековски Сашо
 2. Мојсоска – Блажевски Никица
 3. Анастасовски Горан
 4. Лазаревска Тетјана
 5. Поповска Јасмина

Нивните кратки биографии може да ги најдете на нашата веб страна, во делот Нашата структура, Совет.

 

 1. Клековски Сашо, претседавач
 2. Габер-Дамјановска Наташа, заменик претседавач
 3. Анастасовски Горан
 4. Зендели Касам
 5. Костов Зоран
 6. Мојсоска – Блажевски Никица
 7. Поповска Јасмина
 1. Рајевски Љубе, претседавач
 2. Габер-Дамјановска Наташа, заменик претседавач
 3. Анастасовски Горан, член од 2014 година
 4. Зендели Касам, член
 5. Клековски Сашо, член
 6. Костов Зоран, член
 7. *Мартиновски Зоран, член до 2013 година
 8. Чекреџи Мирче, член

* На крајот од 2013 година, Зоран Мартиновски поднесе оставка во органите на општо управување и надзор на МРФП, поради зголемен професионален ангажман.

 1. Рајевски Љубе, претседавач
 2. Габер-Дамјановска Наташа, Заменик претседавач
 3. Касам Зендели
 4. Лазарев Стојан
 5. Мартиновски Зоран
 6. Попсимонова Гордана
 7. Тасевски Томче
 8. Чекреџи Мирче
 1. Спироски Мирко, претседавач
 2. Кадриу,Газменд заменик претседавач
 3. Бајрактар Абдураим
 4. Костов Зоран
 5. Поп Симонова Гордана
 6. Рајевски Љубе
 7. Тасевски Томче
 1. Спировски Мирко, претседавач
 2. Кадриу Газменд, заменик претседавач
 3. Бошков Илија
 4. Костов Зоран
 5. Стојанова Весна
 6. Тасевски Томче
 7. Филков Герман