fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Ве известуваме дека рокот за доставување на пријавите за „Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги“ е продолжен до 12.11.2018 г. до 16:00 часот. Со почит. Проект „Поддршка за развој на земјоделски задруги“

Poddrshka za razvoj na zemjodelski zadrugi vo Makedonija 1На 22 март 2018 година, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа промоција на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“.

Проектот ќе се спроведува од страна на CARE Deutschland –Luxemburg и Македонска развојна фондација за претпријатија (МРФП).

Nagradi biznis planoviЗголемени работни вештини на припадниците на заедниците од скопскиот и југозападниот регион

На 26.12.2017 г. заврши спроведувањето на проектот „Пристап на Ромите до (само)вработување“ преку кој повеќе од 140 Роми, Египќани и припадници на другите заедници од Скопје, Охрид, Струга и Кичево, како и од другите општини од скопскиот и југозападниот регион, ги подобрија своите вештини за да се вклучат на пазарот на трудот.

Detsko igralishte za turistite i gragjanite na Ohrid 1Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), во соработка со општина Охрид, на туристите и граѓаните на градот Охрид им подари детското игралиште наречено „Авантура за најмладите“.

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) спроведе шест дво-дневни обуки за финансиско знаење наменети за земјоделци. На обуките им бea презентирани теми од областа на управување со личните финансии и организациските парични средства, одредување на цена на чинење на нивните производи и пресметување на прагот на рентабилност, принципи на одговорно позајмување и штедење. Дополнително беа опфатени и теми за осигурување во земјоделието и за задругарството, кои беа од особен интерес за оваа целна група.