Огласи
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

h

Агенцијата за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот „Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ, објавува ЈАВЕН ОГЛАС за регистрирани невработени лица заинтересирани за учество во „Обука и советување за претприемништво“.Агенцијата за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот „Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ, објавува ЈАВЕН ОГЛАС за регистрирани невработени лица заинтересирани за учество во „Обука и советување за претприемништво“.

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) го спроведува проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ финансиран од УСАИД. Проектот се спроведува заедно со Сојузот на микрофинансиски организации како главен имплементатор и Штедилница Можности, Микрокредитната фондација Хоризонти и Штедилница ФУЛМ како под-имплементатори.